Cena nekretnina u Beogradu



Pogledajte u bilo kom trenutku kako se kreće indeks cena kvadrata u Beogradu



Kretanje indeksa cena kvadrata u Beogradu



Sledeći grafikon predstavlja indeks cena oglašenih nekretnina veličine između 40m2 i 55m2 na teritoriji Beograda. Medijana prosečna cena - 30 dana predstavlja indeks cena nekretnina koje su oglašene u prethodnih 30 dana gde je srednja vrednost izračunata kao medijana. Prosta prosečna cena - 30 dana predstavlja indeks cena nekretnina koje su oglašene u prethodnih 30 dana gde je srednja vrednost izračunata kao prosta srednja vrednost. Prosta prosečna cena - 7 dana predstavlja indeks cena nekretnina koje su oglašene u prethodnih 7 dana gde je srednja vrednost izračunata kao prosta srednja vrednost.