Uslovi korišćenja sajta MojaNekretnina1. Domen važenja pravila1.1. Sajt www.mojanekretnina.rs (u daljem tekstu: MojaNekretnina) je vlasništvo kompanije MOJI OGLASI doo (u daljem tekstu: MojiOglasi), sa sedištem u Beogradu, Matični broj 21828661, nudi Vam opšti pregled iz oblasti aktuelnih nekretnina i mogućnost pronalaska idealne nekretnine.

1.2. Ovim pravilima korišćenja slažete se sa korišćenjem usluga iz oblasti nekretnina preko sajta www.mojanekretnina.rs u daljem tekstu MojaNekretnina

1.3. Firma MojiOglasi zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni Uslove korišćenja unošenjem izmena u ovaj tekst. Preporučuje se da s vremena na vreme posetite ovu internet stranicu i proverite da li su se Uslovi možda promenili od vaše poslednje posete.


2. Usluge MojeNekretnine2.1. MojaNekretnina omogućava usluge pretrage nekretnina u različitim delovima Srbije po različitim kriterijumima.

2.2. Na sajtu MojaNekretnina date su analize o kretanju cena nekretnina.

2.3. Kalkulator procene vrednosti omogućava korisnicima da okvirno odrede cenu svoje nekretnine.


3. Registracija korisnika3.1 Samo registrovani korisnici mogu da dodaju/ažuriraju bazu nekretnina na sajtu MojaNekretnina

3.2 Prilikom registracije, korisnik mora da unese svoju E-mail adresu i lozinku koju sam odabere. E-mail adresa i lozinka su podaci za pristup i korišćenje usluga MojeNekretnine

3.3 U procesu registracije Korisnik je obavezan da svoje lične podatke dostavi u potpunoj formi i sam je odgovoran za istinitost podataka. Korisnik je u obavezi da svoje ličnw podatke za pristup sajtu ne odaje drugim osoba i odgovoran je za poverljivost istih.

3.4 Korisnik koji posatavlja oglas za nekretninu je odgovoran za istinitost podataka o nekretnini. Ovi podaci ne smeju da naruše prava trećeg lica. MojaNekretnina zadržava pravo da izmeni ili ukloni objavu ukoliko smatra da je to potrebno, bez prava na žalbu korisnika.

3.5 Korisnik je u obavezi da sadržaj MojeNekretnine koristi isključivo u privatne svrhe. Nije dozvoljeno sadržaj sajta koristiti u komercijalne svrhe.

3.6 MojaNekretnina zadržava pravo da određeni korisnički nalog obriše ukoliko nanosi štetu sajtu ili se korisnik ponaša neprikladno.

3.7 Prigovor na dostupnost sajta i pristup podacima i uslugama MojeNekretnine nije moguć. MojaNekretnina ne preuzima nikakvu odgovornost ni garanciju da će sajt uvek biti dostupan. Pristup MojojNekretnini može da se privremeno ograniči ili delimično obustavi ukoliko MojaNekretnina u datom trenutku smatra da je to potrebno MojaNekretnina se ne obavezuje da će obraditi sve poruke za dati vremenski period.

3.8 Korišćenje sajta kao gost je u ovom trenutku na sajtu MojaNekretnina na pojedine njegove delove ograničen.


4. Obaveze korisnika(1) Korisnik potvrđuje da ima puna prava nad podacima za nekretninu koju postavlja na sajtu MojaNekretnina. Proces obrade i čuvanja unetih podataka je automatski i ne postoji ručna provera validnosti i ispravnosti podataka.

(2) Korisnik se obavezuje na sledeće,

a) da na sajtu MojaNekretnina neće postavljati ilegalan sadržaj, sadržaj koji podstiče na nasilje, sadržaj koji podstiče diskriminaciju, pornografski sadržaj, politički sadržaj, sadržaj koji se odnosi na dečju pornografiju i slično.

b) da neće postavljati sadržaj koji nije u skladu sa zakonom tj sadržaj koji krši zakon.

c) da neće postavljati slike koje imaju autorska prava trećeg lika, logo-e ili zaštitni znak trećeg lica bez njegove dozvole


5. Autorska prava© 2022 MojaNekretnina - stranice ovog sajta i njegov sadržaj: tekstovi, fotografije, multimedijalne sadržaji, baze podataka i programski kod i intelektualna vrednost spadaju pod zaštitu autorskih prava i pripadaju MojojNekretnini. Kopiranje određenih delova sajta je moguće samo uz dozvolu MojeNekretnine.

Sadržaj sa ovog sajta ne možete da menjate na bilo koji način, odnosno da ga reprodukujete, javno prikazujete ili distribuirate, odnosno na drugi način koristite u javne ili komercijalne svrhe, bez naše pismene dozvole.


6. Odgovornost6.1 Korisnik se naročito obavezuje da kada je jednom uneo podatke koji su od strane MojeNekretnine obrađeni i objavljeni da bar jednom proveri njihovu ispravnost.

6.2 MojaNekretnina ne snosi nikakvu odgovornost za štetu nastalu prilikom unošenja/analiziranja podataka sa sajta. Kao ni za štetu nastalu usled lažno objavljenih od strane trećeg lica podataka.

6.3 Korišćenje sajta www.mojanekretnina.rs i sve raspoložive ponude su moguće samo za osobe starije od 18 godina.

6.4 MojaNekretnina se obavezuje da će prilikom svake nedolične prijave prijavljeni korisnički nalog biti obrisan.


7. Dodatak stavci o odgovornostiMojaNekretnina ne preuzima odgovornost za tačnost objavljenih podataka, koji su postavljeni od strane određenog agenta za nekretnine. MojaNekretnina ne odgovara ni za aktuelnost podataka. Takođe, MojaNekretnina nije odgovorna za sadržaj eksternih stranica na koje u određenim delovima sajta možete biti preusmereni.


8. Zaštita podatakaKorisnik se obavezuje da će podatke koje dobije sa www.mojanekretnina.rs sajta i informacije o drugim korisnicima isključivo koristiti u te svrhe. Svako dalje prenošenje ličnih podataka trećeg lica je strogo zabranjeno.

9. Jezik, zakonska nadležnostUgovor je sačinjen na srpskom jeziku. Primenjuje se isključivo zakon Republike Srbije.

10. Salvatorova klauzulaPrestanak važenja jednog dela ugovora o politici korišćenja sajta, nema uticaj na ostale njegove delove koji i dalje važe.