Povećanje poreza na imovinu za 2021. godinu

Izvor slike: pixabay.com
05.02.2021

Na sednici Skupštine koja je održana 30.11.2020. godine, doneta je odluka, kojom od 2021. godine dolazi do povećanja prosečnih cena nepokretnosti. Kako se prosečne cene koriste u obračunavanju poreza na imovinu, to znači da će samim tim doći i do porasta u iznosu poreza koji se plaća na imovinu. U Službenom listu grada Beograda objavljeno je da će povećanje prosečnih cena nekretnina u pojedinim zonama, uticati na obračun poreza na nekretnine i zemljišta. Iako je u proteklim godinama postojalo ograničenje povećanja poreza u maksimalnom iznosu do 2% na teritoriji grada Beograda, ovo ograničenje više ne važi, pa tako je u pojedinim zonama došlo do povećanja od čak 6%, na primer na teritoriji Osme zone. Prema Zakonu o porezima na imovinu, prosečne cene nekretnina se određuju na osnovu cena ostvarenih u prometu u periodu od januara do septembra prethodne godine. Na osnovu ovog pravila kalkulacije, takođe može doći i do pada prosečnih cena u pojedinim zonama, što će samim tim značiti i smanjenje poreza na imovinu. Prosečne cene za period od januara do septembra 2020. su u većini slučajeva veće od cena za isti period prošle godine, što je u nastavku predstavljeno kratkom analizom prosečnih cena po zonama u Beogradu. Na sledećem grafiku se može videti poređenje prosečnih cena stanova za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020.-tu godinu u odnosu na 2021. godinu.

Promena cene kvadrata stanova po zonama nakon zasedanja sednice je sledeća: prva zona - ekstra zona poslovanja (povećanje sa 195 052 din na 206 838 din, što znači u proseku 6% više poreza će se plaćati u ovoj zoni), prva zona - ekstra zona poslovanja (povećanje sa 213 395 din na 219 402 din ili oko 2,81 %), prva zona (povećanje sa 190 091 din na 199 942 din ili 5,18 %), druga zona (povećanje sa 141 885 din na 148 356 din ili 4,6 %), treća zona (povećanje sa 101 547 din na 108 021 din ili 6,38 %), četvrta zona (povećanje sa 89 163 din na 92 425 din ili oko 3,66 %), peta zona (povećanje sa 79 254 din na 82 706 din ili oko 4,36 %), šesta zona (smanjenje cena sa 71 052 din na 68 035 din ili oko - 4,24 %), sedma zona (povećanje sa 56 527 din na 57 013 din ili oko 0,85 %), osma zona (povećanje sa 36 655 din na 38 993 din ili oko 6,4 %), zona zaštite zelenila 1 (povećanje sa 131 860 din na 136 992 din ili oko 3,89 %), zona zaštite zelenila 2 (povećanje sa 60 872 din na 61 687 din ili oko 1,34 %), zona ulaznih pravaca (povećanje sa 89 905 din na 92 759 din ili oko 3,17 %), zona specifičnih namena (smanjenje cene sa 63 789 din na 62 254 din ili oko -1,98 %).

Kada se uzme u obzir procentualni rast cena, može se zaključiti da je najveći porast od preko 6% u trećoj i osmoj zoni, dok je najmanji rast zabeležen u sedmoj zoni, gde je čak došlo do pada cene u odnosu na prethodnu godinu, a zatim slede zona specifičnih namena i sedma zona.

Promena cene kvadrata kuća po zonama nakon zasedanja sednice je sledeće: prva zona - ekstra zona poslovanja (gde je došlo do povećanja sa 174 567 din na 175 093 din, što znači u proseku 0,3 % više poreza će plaćati), prva zona - ekstra zona stanovanja (smanjenje sa 226 573 din na 224 012 din ili oko -1,13 %), prva zona (povećanje sa 174 567 din na 175 093 din ili 0,3 %), druga zona (povećanje sa 128 979 din na 131 373 din ili 1,86 %), treća zona (smanjenje sa 93 742 din na 92 857 din ili 0,95%), četvrta zona (smanjenje sa 70 334 din na 69 059 din ili oko -1,82 %), peta zona (povećanje sa 58 417 din na 61 326 din ili oko 4,98 %), šesta zona (povećanje sa 46 359 din na 47 901 din ili oko 3,33 %), sedma zona (smanjenje sa 44 727 din na 44 127 din ili oko -1,34 %), osma zona (povećanje sa 33 448 din na 34 380 din ili oko 2,79 %), zona zaštite zelenila 1 (povećanje sa 125 435 din na 125 620 din ili oko 0,15 %), zona zaštite zelenila 2 (povećanje sa 45 738 din na 46 934 din ili oko 2,61 %), zona ulaznih pravaca (povećanje sa 79 556 din na 80 503 din ili oko 1,78 %), zona specifičnih namena (pad sa 45 738 din na 46 934 din ili oko 2,61 %).

Na tržištu nekretnina, kada su u pitanju kuće, najveći rast cena zabeležen je u petoj zoni, a najmanji rast je bio u trećoj, četvrtoj i sedmoj zoni, kao i u zoni zaštite zelenila 1.

 

Prva i druga zona obuhvataju stari deo Beograda, centar grada, ali i delove Novog Beograda i Zemuna i  Čukarice, treća zona obuhvata širi centar, Rakovicu, Palilulu, Čukaricu, Voždovac, Surčin i druge udaljenije delove Novog Beograda, Zemuna, četvrta i peta zona obuhvataju periferiju Zvezdare, Palilule, Voždovca, Novog Beograda, Rakovice, Čukarice, kao i centar Lazarevca, Obrenovca i Mladenovca, dok ekstra zona obuhvata Dedinje.

 

Razlikuju se prosečne cene stanova i kuća, pa se tako može zaključiti da je skok cena kod stanova bio veći nego kod kuća. Ovo znači da će vlasnici kuća u pojedinim zonama plaćati čak i manji porez nego prethode godine.