Ocena ove ponude izvršena je od strane sajta MojaNekretnina.rs a na osnovu sličnih nekretnina oglašenih u proteklih nekoliko meseci sa više oglašivačkih sajtova u Srbiji. Ova procena je izvršena na osnovu 859 nekretnina sličnih karakteristika. Procena vrednosti nekretnine od strane MojaNekretnina.rs je nezavisna i nepristrasna i na nju se ne može uticati.
Cena:
42.900 €
Odlična cena
32.470 € - 36.800 €
Dobra cena
36.800 € - 41.130 €
Fer cena
41.130 € - 45.460 €
Viša cena
45.460 € - 49.790 €
Visoka cena
49.790 € - 54.120 €
Karakteristike uzete u obzir:
  • lokacija
  • kvadratura
  • spratnost
  • broj soba
Karakteristike koje nisu uzete u obzir:
  • godina izgradnje
  • opremljenost
  • ostale specifičnosti