Ocena ove ponude izvršena je od strane sajta MojaNekretnina.rs a na osnovu sličnih nekretnina oglašenih u proteklih nekoliko meseci sa više oglašivačkih sajtova u Srbiji. Ova procena je izvršena na osnovu 28 nekretnina sličnih karakteristika. Procena vrednosti nekretnine od strane MojaNekretnina.rs je nezavisna i nepristrasna i na nju se ne može uticati.
Cena:
40.000 €
Odlična cena
41.810 € - 47.390 €
Dobra cena
47.390 € - 52.960 €
Fer cena
52.960 € - 58.540 €
Viša cena
58.540 € - 64.110 €
Visoka cena
64.110 € - 69.690 €
Karakteristike uzete u obzir:
  • lokacija
  • kvadratura
  • spratnost
  • broj soba
Karakteristike koje nisu uzete u obzir:
  • godina izgradnje
  • opremljenost
  • ostale specifičnosti