Ocena ove ponude izvršena je od strane sajta MojaNekretnina.rs a na osnovu sličnih nekretnina oglašenih u proteklih nekoliko meseci sa više oglašivačkih sajtova u Srbiji. Ova procena je izvršena na osnovu 18 nekretnina sličnih karakteristika. Procena vrednosti nekretnine od strane MojaNekretnina.rs je nezavisna i nepristrasna i na nju se ne može uticati.
Cena:
16.000 €
Odlična cena
2.560 € - 2.900 €
Dobra cena
2.900 € - 3.240 €
Fer cena
3.240 € - 3.580 €
Viša cena
3.580 € - 3.920 €
Visoka cena
3.920 € - 4.260 €
Karakteristike uzete u obzir:
  • lokacija
  • kvadratura
  • spratnost
  • broj soba
Karakteristike koje nisu uzete u obzir:
  • godina izgradnje
  • opremljenost
  • ostale specifičnosti