Ocena ove ponude izvršena je od strane sajta MojaNekretnina.rs a na osnovu sličnih nekretnina oglašenih u proteklih nekoliko meseci sa više oglašivačkih sajtova u Srbiji. Ova procena je izvršena na osnovu 747 nekretnina sličnih karakteristika. Procena vrednosti nekretnine od strane MojaNekretnina.rs je nezavisna i nepristrasna i na nju se ne može uticati.
Cena:
470.000 €
Odlična cena
120.370 € - 136.420 €
Dobra cena
136.420 € - 152.470 €
Fer cena
152.470 € - 168.520 €
Viša cena
168.520 € - 184.570 €
Visoka cena
184.570 € - 200.620 €
Karakteristike uzete u obzir:
  • lokacija
  • kvadratura
  • spratnost
  • broj soba
Karakteristike koje nisu uzete u obzir:
  • godina izgradnje
  • opremljenost
  • ostale specifičnosti