Ocena ove ponude izvršena je od strane sajta MojaNekretnina.rs a na osnovu sličnih nekretnina oglašenih u proteklih nekoliko meseci sa više oglašivačkih sajtova u Srbiji. Ova procena je izvršena na osnovu 1680 nekretnina sličnih karakteristika. Procena vrednosti nekretnine od strane MojaNekretnina.rs je nezavisna i nepristrasna i na nju se ne može uticati.
Cena:
24.000 €
Odlična cena
15.350 € - 17.390 €
Dobra cena
17.390 € - 19.440 €
Fer cena
19.440 € - 21.480 €
Viša cena
21.480 € - 23.530 €
Visoka cena
23.530 € - 25.570 €
Karakteristike uzete u obzir:
  • lokacija
  • kvadratura
  • spratnost
  • broj soba
Karakteristike koje nisu uzete u obzir:
  • godina izgradnje
  • opremljenost
  • ostale specifičnosti